CKL ONLINE

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § och 24 § i personuppgiftslagen (523/1999). Närmare information om dataskyddsbeskrivning finns på Dataombudsmannens webbplats (www.tietosuoja.fi). 

1. Registrets registerförare och kontaktperson

City Clinics Group, adress info@ckl.fi

2. Registrets namn

Cityklinikka-klinikens webbutik

3. Personuppgifternas användningsändamål

Uppgifter används för att underhålla och utveckla webbplatsen och föra statistik över användningen av den samt för att ta fram marknadsundersökningar och andra undersökningar och rapporter över produkter och tjänster. När det gäller nätbutiken är syftet också bl.a. att identifiera kunder och hantera användare, identifiera, verifiera och befullmäktiga (auktorisera) kunder i klinikens tjänster, trygga datasäkerheten samt hantera användningsrättigheter och åtkomst.

4. Registrets datainnehåll

  • Namn, e-postadress
  • Användarpreferenser 

5. Regelmässiga uppgiftskällor

Uppgifter om service som användaren beställt, leverans ovh faktuering av dem.

6. Regelmässig överlåtelse av uppgifter

Personuppgifter överlåts inte till tredje part.

7. Principerna för skydd av personuppgifter

SSL-förbindelse används för att skydda de personuppgifter som behandlas via informationsnätverket. Det register med personuppgifter som skapas på servern har skyddats. Cityklinikkas dataskyddsprinciper följs för att skydda registret.

8. Rätt till insyn och rättelse av felaktiga uppgifter

Ta kontakt via e-postadressen som nämns i punkt 1 för att granska eller rätta dina personuppgifter som nämns i punkt 4.

Din kundvagn är tom